אודות

נגיש לי פותח במטרה לאפשר הנגשת אתרים לכל דורש. בשלב מסוים, לוקלייז* הזדקקה לתוסף נגישות עבור האתרים שלה - אבל הפתרונות שהוצעו עד אז היו מותאמים בעיקר למערכת וורדפרס, הוצעו בתשלום חודשי, מאוחסנים על שרת של חברה חיצונית עם מערכת ניהול חיצונית, איטיים מדי, דרשו התעסקות עם קוד המקור הקיים של האתר...

לאחר הבעיות שניצבו בפניה, העקרונות המנחים שלוקלייז* הציבה לעצמה היו ברורים:

לאחר מכן, העבודה החלה על הגירסה הראשונה שהייתה בסיסית מאוד, אבל שמרה על העקרונות המנחים והתפתחה מאוד עם הזמן והכוונה היא להמשיך בכיוון הזה ולהתפתח עוד יותר.