תכונות ניסיוניות

תכונות שעדיין נמצאות בבדיקה וייתכן שלא פועלות כראוי ו/או יוסרו מהתוסף בעתיד.