תודות

אופיר לוי
אריק מאב
מטר אריאל שקד
גפן מלכי
ליאור ברק
ג'וני בר
http://www.anatom5.de ו-http://www.natko.de על הלוגו.